Тариф

Электронды жазылымның бір жылдық бағасы  3000 теңге 

Электронды жазылымның жарты жылдық бағасы 1500 теңге