Жоғары білім беру жүйесі жастардың дүниетанымдық ұстанымдары мен адамгершілік дамуының жолдарын қалыптастырудағы жетекші рөлдердің бірін атқарады.

Қазіргі уақытта саясат пен экономикадағы қарқынды өзгерістер еліміздің барлық өмір сүру салаларын, соның ішінде жоғары кәсіби білім беру жүйесін қамтиды. Біріншіден, ол білім алушының өзінің болжамдарына жауап беруі тиіс; екіншіден, қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес келуі, үшіншіден, еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыруы тиіс .

Бұл міндетті іске асыру толығымен оқытушыға және оның жоғары теориялық және әдістемелік деңгейіне байланысты.

Қазақстан Республикасында білім мен ғылымды дамыту жөніндегі жүйелі шаралар кешені іске асырылуда. 2015 жылы республика өзіне Біріккен Ұлттар Ұйымының 2030 жылға дейінгі Тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу бойынша міндеттемелер қабылдады, оның ішінде тұтастылықты қамтитын және әділ сапалы білім беруді қамтамасыз етуді және барлық өмір бойы барлық адамдар үшін оқыту мүмкіндігін көтермелеуді көздейтін 4 мақсат қарастырылады.

2020 жылғы 13 қаңтарда ҚР Білім және ғылым саласын дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданды және бұл бағдарламада мына негізгі мақсаттар анықталды:

* Қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

* Жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқыту;

* Ел экономикасына ғылымның үлесін арттыру.

Мақсатқа жету үшін 5 бағыт қарастырылған: студенттердің интеллектуалдық, рухани және адамгершілік дамуын қамтамасыз ету, заманауи білім беру мекемелерінің сандық инфрақұрылымы мен материалдық ресурстарын дамыту, басқару және қаржыландыру жүйесінің жаңа моделін енгізу, ғылымның зияткерлік әлеуетін қалыптастыру: және 11 міндет: мұғалім мамандығының жоғары мәртебесін қамтамасыз ету, педагогикалық білімді жаңғырту; қалалық және ауылдық мектептерде білім беру сапасының айырмашылықтарын қысқарту.; қауіпсіз және жайлы оқу ортасын қалыптастыру, үздік тәжірибе негізінде студенттердің, оқу орындарының оқытушыларының білім сапасын бағалаудың жаңартылған жүйесін енгізу; экономикалық және өңірлік ерекшеліктерге сәйкес білім беру, кәсіптік даярлық сабақтастығы.

 

 

Бағдарламаның басты мақсаты экономиканың тұрақты өсуі үшін сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету жолымен білім берудің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, адами капиталды дамыту болып табылады.

Оның ішінде еңбек нарығының қажеттілігін, елдің индустриялық-инновациялық даму міндеттерін, жеке тұлғаны қанағаттандыратын және білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу.

ЖОО — да білім сапасын арттырудың негізгі алғышарты-үздіксіз және тұрақты дамудағы оқытушының кәсіби құзыреттілік деңгейі. Бұл Даму жоғары оқу орнының әдістемелік жұмысын жаңа парадигмаға ауыстырған жағдайда қамтамасыз етілуі мүмкін, ол оқытушының кәсіби құзыреттілігін мақсатты, үздіксіз, тұлғалық-бағдарлы арттыруды және оны өзін-өзі реттейтін процеске ауыстыруға жәрдемдесуді қамтамасыз етеді.

Қазіргі заманғы жоғары кәсіптік білім беруді реформалау тұжырымдамасы бірінші кезектегі мақсат ретінде оқытушының, ғылыми қызметкердің, тәрбиешінің, ұйымдастырушының, басқарушының өз функцияларын интеграциялайтын Құзыретті педагогты даярлауды белгіледі. Жоғары мектептің заманауи оқытушысының көпаспектілі қызметінің мәселесі ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Оқытушының кәсіби құзыреттілігін арттыру шеңберінде ЖОО-ның педагогикалық жұмысының негізгі міндеттерінің бірі білім беру жүйесін дамытуға, білім беруді жаңғырту бағдарламаларын іске асыруға, инновациялық және эксперименттік жұмыстарды ұйымдастыруға, ЖОО қызметін сараптамалық-диагностикалық және сараптамалық қамтамасыз етуге ықпал ететін кең ақпараттық-әдістемелік кеңістік құру болуы тиіс.

Оқытушылармен жұмыстың инновациялық түрлерін ұйымдастыру аясында ақпараттық технологияларды қолдану қажет:

Оқытушыға жаңа педагогикалық ойлауды меңгеруге, білім беру жүйесіндегі күрделі міндеттерді шешуге дайындыққа, өзінің педагогикалық шеберлігін арттыруға әдістемелік жұмыс арналған .

Бүгінгі таңда әл -Фараби атындағы ҚазҰУ-дың әдістемелік жұмысы жеке оқытушының, сондай-ақ профессор-оқытушылар құрамының кәсіби әлеуетін арттыруға бағытталған.

 

 

Мәдени-тарихи құндылықтарға, қоғамның әлеуметтік тапсырысына, білім беру жүйесінің мақсаттарына сәйкес педагогикалық шеберлік бүгінгі күні педагогикалық теория мен практикалық дағдыларды, кәсіби білімді, өзін- өзі мақсатты жұмысты талап ететін, тез өзгеретін жағдайларда өзекті білім беру міндеттерін шешудің жаңа стандартты емес тәсілдерін іздестіруге педагогты итермелейтін іскерлікті меңгерудің жоғары деңгейін меңгеру ретінде қарастырылады.

ҚР Білім және ғылым саласын дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында- әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Экономика және бизнес Жоғары мектебінің оқытушылар құрамы, жоғары оқу орнының білім сапасы, тәжірибе қажеттілігі, материалдық-техникалық қамтамасыз ету деңгейі мен білім беру бағдарламаларының арасындағы алшақтық проблемасын жүйелі негізде шешуді және қазіргі заманғы экономиканың негіздерін меңгеруді, бизнес және құқық заңдарын білуді көздейтін әлеуметтік-экономикалық құзыреттілігі бар кадр құрамына қатысты қазіргі заманғы талаптарды қатитын «жол карталарын» даярлау үшін үлкен мақсаттар қояды.

Бүгінгі білім сапасы – ол уақыт талабы. Қоғамда, экономикада, әлеуметтік салада өзгерістер көп. Сол өзгеріспен бірге – білім де сапалы болуы тиіс. Білімдегі реформалар да сол сапаны дұрыстау.

Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті елдер қатарына көтерілу болса, ал өркениетке жетуде жан-жақты дамыған, рухани бай тұлғаның алатын орны ерекше. Қазіргі білім берудің басты мақсаты да сол жан-жақты дамыған, рухани бай жеке тұлға қалыптастыру болып табылады.

 

Султанова Б. Б. э. ғ. к., әл -Фараби атындағы ҚазҰУ «Қаржы және есеп» кафедрасының доценті

Нурмухан А.Қ.  әл -Фараби атындағы ҚазҰУ «Қаржы және есеп» кафедрасының оқытушысы

ЖАУАП ҚАЛДЫРУ

Пікіріңізді енгізіңіз!
Атыңызды енгізіңіз